EKO-Trendy

Žite s nami zdravo!

Očista organizmu – v zdravom tele zdravý ducha a naopak

Očista organizmu
Očista organizmu – v zdravom tele zdravý ducha a naopak

V našich životoch má všetko svoje „prečo“. Nič sa nedeje len tak, bezdôvodne. Všetky zdravotné problémy majú svoj koreň v duši, duchovnu. Očista organizmu sa v modernej dobe spája predovšetkým s očistou tela, čo je samozrejme pravda. Očista organizmu je aj očistenie duše, pochopenie svojho vlastného myslenia, uvedomenia si vlastných potrieb. Choroby sú prejavmi, znameniami duše, že niečo nie je v poriadku, že je čas zmeniť postoje, názory, myšlienky, alebo sa vzdať niektorých myšlienok, možno vzťahov. Ak pochopíte a uvedomíte si, ktoré zdravotné ťažkosti čo naznačujú, a popri tom máte záujem, chcete sa uzdraviť, proces vyliečenia môže začať. Človek pri narodení nedostane „návod na použitie“, preto si všetci so svojimi telami robíme, čo vieme, alebo chceme. Ak však chcete vo svojom tele prežiť plnohodnotný život, musíte si ho vážiť, milovať ho, starať sa o neho. Ak sa budete mať radi, pochopíte, že očista organizmu je vskutku nevyhnutná. To, aký spôsob na tento cieľ zvolíte, je vo Vašich rukách. Nemusí to byť nič drastické, práve naopak. Venujte sa seba dostatok pozornosti a času. Vaše telo sa Vám zavďačí okrem pevného zdravia aj vyváženou psychikou a nekonečným elánom a optimizmom.